Franska in- och utsikter.

tisdag 26 maj 2009

Alla mia età

All well that ends well. Så allt dåligt som börjar dåligt? 
Likt ett tjugoförsta levnadsår som knappt hunnit ta vid då jag omedelbart bryter de löften jag givit inför framtiden. Ett tjugoförsta år under vilket jag skulle växa upp och se framåt - inte bakåt. Ett steg bort från de ungdomens misstag som vi tenderar att upprepa än långt senare. Ett insiktens år - styrt av förnuft snarare än av känsla. 
Men blott en skål har vi hunnit utbringa innan allt raseras. Han ringer. Och med ens är han tillbaka i mitt liv. Och mina tjugoett år av erfarenhet faller i glömska. Och jag är fortfarande hon jag var igår. 

Äldre och klokare är långt ifrån synonymer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...